Cabernet Sauvignon

CABERNET SAUVIGNON

Poznata je francuska sorta, nastala križanjem Cabernet franca i Sauvignona bijelog, vjerojatno još tijekom 17. stoljeća.
Jedna je od najpoznatijih crnih sorti vinove loze u svijetu. Raširena je u većem dijelu svjetskih vinskih regija zahvaljujući slavi koju je stekla u francuskoj regiji Bordeaux i prilagodljivosti različitim uvjetima uzgoja.

Cabernet Sauvignon je danas u Istri četvrta sorta po vinogradarskim površinama koje zauzima, prvenstveno zbog kakvoće koju postiže na našem području.